Taken - Vennootschap
Partikulier - Werknemer - Zelfstandige - Vrij Beroep - Bedrijfsleider - Vennootschap

Volgende taken kan ik voor u waarnemen:

- adviesverlening en begeleiding bij oprichting vennootschap
- adviesverlening en begeleiding bij omvorming eenmanszaak naar vennootschap
- opmaken van haalbaarheidsstudies en kosten-baten analyses ifv
     * nieuwe activiteit;
     * uitbreiden bestaande activiteit;
     * nieuwe geplande investeringen ...

- het voeren van uw boekhouding of de audit van de door u gevoerde boekhouding
- invullen BTW aangiften
- opmaken van tussentijdse balansen en exploitatierekeningen ifv
     * voorafbetaling belastingen;
     * geplande investeringen, ...;

- optimalisatieberekeningen oa ifv afschrijvingen,.
- opmaken en bespreking van de definitieve balans en exploitatierekening en invullen vennootschapsaangifte
- opmaken jaarrekening, jaarverslagen en financiele analyses en houden van algemene vergadering
- opmaken van alle wettelijk opgelegde fiscale, boekhoudkundige en vennootschapsrechterlijke documenten
- opmaken bezwaarschriften en bijstand tijdens belastingscontroles
- opmaken budgetten, prognoses, cashflowberekeningen ifv
     * aanvraag financieringen
     * uitbreiden activiteiten
     * ...

- adviesverlening en begeleiding bij vereffening vennootschap