Taken - Partikulier - Werknemer
Partikulier - Werknemer - Zelfstandige - Vrij Beroep - Bedrijfsleider - Vennootschap

Volgende taken kan ik voor u waarnemen:

- berekening van uw werkelijke beroepskosten
- optimalisatieberekeningen ifv woonfiscaliteit...
- adviesverlening en opmaken simulaties
- invullen aangifte personenbelasting
- opmaken vermogensafrekening
- opmaken bezwaarschriften
- ...