Taken - Bedrijfsleider
Partikulier - Werknemer - Zelfstandige - Vrij Beroep - Bedrijfsleider - Vennootschap

Volgende taken kan ik voor u waarnemen:

- loonberekening en berekening bedrijfsvoorhefifing
- berekening huurherkwalificatie
- optimalisatieberekeningen ifv woonfiscaliteit ...
- adviesverlening en opmaken simulaties oa. ifv
  spontane regularisatie sociale bijdragen van beginnende bedrijsleiders
- invullen aangifte personenbelasting
- opmaken vermogensafrekening
- opmaken bezwaarschriften
- ...