Taken - Zelfstandige - Vrij Beroep
Partikulier - Werknemer - Zelfstandige - Vrij Beroep - Bedrijfsleider - Vennootschap

Volgende taken kan ik voor u waarnemen:

- adviesverlening en begeleiding bij het opstarten van eenmanszaak in hoofdberoep of bijberoep
- opmaken van haalbaarheidsstudies en kosten-baten analyses ifv
     * nieuwe activiteit;
     * uitbreiden bestaande activiteit;
     * nieuwe geplande investeringen.

- het voeren van uw boekhouding of de audit van de door u gevoerde boekhouding
- invullen BTW aangiften
- opmaken van tussentijdse exploitatierekeningen ifv
     * voorafbetaling belastingen;
     * spontane regularisatie sociale bijdragen van beginnende eenmanszaken;
     * geplande investeringen, ... ;

- optimalisatieberekeningen ifv afschrijvingen, woonfiscaliteit, ...
- opmaken en bespreking van de definitieve exploitatierekening
- opmaken vermogensafrekening
- invullen aangifte personenbelasting
- opmaken van alle wettelijk opgelegde fiscale en boekhoudkundige documenten
- opmaken bezwaarschriften en bijstand tijdens belastingscontroles
- opmaken budgetten, prognoses, cashflowberekeningen ifv
     * aanvraag financieringen
     * uitbreiden activiteiten
     * ...

- adviesverlening en begeleiding bij omvorming van eenmanszaak naar vennootschap
- adviesverlening en begeleiding bij stopzetting van eenmanszaak
- ...