,
Elke aannemer checken!

Sedert 01.01.2008 is er een nieuwe aannemersregistratie van kracht.

Als je een werk in onroerende staat aan een (ook deels) beroepsmatig gebouw laat uitvoeren, dan dien je uw aannemer of onderaannemer te checken als deze geen schulden heeft bij de RSZ en bij de fiscus. Als deze aannemer of onderaannemer fiscale en/of sociale schulden heeft, dan dien je 35% van de factuur van de aannemer door te storten naar de fiscus en RSZ. Indien je dit niet zou hebben gedaan, en de factuur dus volledig aan uw aannemer of onderaannemer zou hebben betaald, dan kan je een boete krijgen tot 35% van het factuurbedrag van uw aannemer of onderaannemer.

Dus, als je een verbouwing of een bouw of een onderhoud laat uitvoeren van uw loods, opslagruimte, kantoorruimte, ... en van uw woning en/of tuin die u ook beroepsmatig gebruikt, door een aannemer die dus levert en plaatst (bvb chauffagist, schrijnwerker,tuinier...en ook onderaannemers in de bouw die enkel werk presteren), dan dien je vooraleer je een contract tekent, te checken als hij geen fiscale en sociale schulden heeft. Echter dien je nog eens uw aannemer te checken als hij geen fiscale of sociale schulden heeft, vooraleer je de factuur (ook voorschotfactuur) van de aannemer of onderaannemer betaalt. Als uw aannemer of onderaannemer op zijn factuur vermeld " BTW te voldoen door de medecontractant Art 1 KB20", dan dien je zeker uw aannemer/onderaannemer te checken als deze geen fiscale en/of sociale schulden heeft.

Daar de website van de fiscus, waarop kan worden gecheckt als hij fiscale schulden heeft, nog niet operationeel is, wordt de inhoudingsplicht uitgesteld totdat de website van de fiscus operationeel is. Van zodra deze operationeel is, zal ik u persoonlijk via e-mail verwittigen dat u dus ook een aannemer op de fiscale databank moet checken.

De website van de RSZ is wel operationeel. nl.
https://www.socialsecurity.be/site_nl/Applics/30bis/index.htm
U dient dan te klikken op consulteren inhoudingsplicht (rechts onderaan) en vult het btw nummer van uw aannemer in.
Als er dan vermeld wordt, inhoudingsplicht JA, en het factuurbedrag is groter dan 7143 €, gelieve dan een attest te vragen aan uw aannemer/onderaannemer hoeveel sociale schulden hij heeft, dan dien je maar in te houden ten belope van zijn sociale schuld, als het factuurbedrag kleiner is dan 7143 € of uw aannemer geeft u geen attest hoeveel sociale schulden hij heeft, dan dient u 35% van de factuur over te schrijven op rekeningnummer 679-0000192-95.

In bijlage vindt u een schematisch overzicht (in PDF formaat) mbt sociaal luik van de inhoudingsplicht, wat je dient te doen als uw aannemer/onderaannemer sociale schulden heeft. Daarin wordt duidelijk uitgelegd welke stappen je dient te nemen.